o firmiereferencjerealizacjegaleriauprawnieniakontakt

O firmie

Zakład Instalacji Sanitarnej Łukasz Buliński rozpoczął swoją działalność z dniem 01.10.2013 roku. Mimo, że firma jest „młoda” to jej fundament oparty jest na 30 letniej historii firmy prowadzonej przez mojego Ojca Ryszarda Bulińskiego. To właśnie w jego firmie przez ostatnie 10 lat zdobywałem niezbędne doświadczenie zarówno w zakresie praktycznym prowadzenia robót, jak również menadżerskie po ukończonej uczelni wyższej o kierunku zarządzania.

Zatem nowa firma jest niczym innym jak kontynuacją rodzinnego biznesu, a zmiana nastąpiła wyłącznie w zakresie prawnym – własnościowym.

W dalszym ciągu firma dysponuje tymi samymi zasobami, zarówno ludzkimi, jak również bazą magazynowo – sprzętową.

Podstawowym kierunkiem działalności mojego zakładu jest wykonawstwo robót instalacyjnych w zakresie robót inwestycyjnych i remontowych instalacji:

 • wodociągowych,
 • kanalizacyjnych,
 • centralnego ogrzewania,
 • gazowych,
 • sprężonego powietrza,
 • technologicznych.

Z opracowaniem dokumentacji projektowej, dostawą urządzeń i materiałów oraz obsługą gwarancyjną, pogwarancyjną oraz serwisową.

Wizytówką firmy są przede wszystkim roboty remontowe instalacji wykonywane w ramach modernizacji i rewitalizacji budynków: zarówno mieszkalnych jak i również użyteczności publicznej.

W ramach usług serwisowych wykonujemy także usługi czyszczenia, udrażniania instalacji kanalizacyjnej i deszczowej urządzeniem wysokociśnieniowym WUKO oraz inspekcje kanałów kamerą TV.

Firma którą mam teraz przyjemność zarządzać otrzymała tytuł "ZŁOTEGO INSTALATORA" za rok 1995, przyznany przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji za wzorowe wykonanie instalacji sanitarnych i grzewczych

Od października 2006 roku, współpracujemy z belgijską firmą DANIEL ONGENAE & Zn BVBA, z Marke koło Kortrijk, realizując wspólnie inwestycje na terenie Belgii i Holandii. Byłem tam odpowiedzialny za zarówno stronę formalno - prawną, jak również produkcyjną. Praca i pobyt na wymagających rynkach - inwestycjach w krajach Beneluxu pozwoliły mi na nabycie, a w chwili obecnej na wdrożenie na runku rodzimym dobrych i efektywnych metod organizacji i jakości pracy w przejętej po Ojcu firmie i wkroczenie w XXI-szy wiek ze sprawdzonymi metodami zarządzania w krajach UE na grunt mojego kraju.

Firma w dalszym ciągu posiada prawie niezmienioną:

 • doświadczoną kadrę pracowników legitymującą się niezbędnymi uprawnieniami i dyplomami ukończenia specjalistycznych szkoleń i kursów, które umożliwiają fachowe wykonawstwo we wszystkich najczęściej spotykanych technologiach,
 • niezbędne narzędzia, sprzęt i środki transportowe;
 • pełne zabezpieczenie materiałowe;
 • gwarancje finansowe.

Zatrudniam następujących pracowników:

 • pełnomocnika firmy - w postaci mojego ojca
 • kierownika budowy posiadającego uprawnienia ogólno - budowlane i instalacyjne w zakresie samodzielnego prowadzenia robót oraz projektowania (członek Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa)
 • kierownika grupy robót z wyższym wykształceniem kierunkowym
 • specjalistę ds. logistyki
 • 2 - 3 spawaczy z uprawnieniami spawania elektrycznego i gazowego
 • 8 - 10 monterów instalacji sanitarnych
 • 1 – 3 pracowników budowlanych do wykonania robót ogólno budowlanych w zakresie prac uzupełniających
 • sprawy w zakresie kadr, płac i księgowości prowadzi zewnętrzne biuro rachunkowe

Wszystkich pracowników cechują wysokie kwalifikacje i odpowiednie przygotowanie zawodowe.

Poziom kwalifikacji pracowników, ich zaangażowanie i rzetelność wraz z moimi umiejętnościami w zakresie zarządzania i doświadczeniem nabytym w kraju i UE, umożliwia wykonanie przyjętych robót w jakości na wysokim poziomie.

Stawki robocizny i narzuty kształtują się w zależności od specyfiki, zakresu robót jak i wielkości dostaw materiałów oraz urządzeń i oscylują na poziomie średnich stawek dla miasta Poznania publikowanych przez Sekocenbud.

Więcej informacji (referencje i opinie, potwierdzenia szkoleń i uprawnień, opisy realizowanych inwestycji wraz z dokumentacją zdjęciową) można uzyskać na niniejszej stronie domowej, do której lektury serdecznie zapraszam.

Z poważaniem
Łukasz Buliński

Jesteśmy zrzeszeni w:

© 2010 Z.I.S. Buliński  | o firmiereferencje | realizacje | galeria | uprawnienia | kontakt | design: [9]